Kontakty a fakturačné údaje-, s. r. o.

Registračné údaje
IČO: –
DIČ: –
Reg. číslo: –

Sídlo

XXX XX  –
Slovenská republika


Webové sídlo
www.diselder.com

Elektronické kontakty
E-mail: mail@diselder.com
Tel. číslo: +421 940 854 874

Bankové spojenie

IBAN: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
BIC/SWIFT: –


Sociálne siete

Kontaktný formulár

Diselder, s.r.o. © 2023 Všetky práva vyhradené.