Diselder

Diselder sa zameriava na oblasť marketingu, produkcie,
manažmentu a organizácie eventov, 
Tieto segmenty vnímame
ako kľúčové pri budovaní každého úspešného podnikania.

NÁŠ TÍM

Founder

Jaroslav Melega je nadšenec v oblasti podnikania, vizionár, marketér, príležitostný producent a v neposlednom rade vášnivý študent práva. Spolu so svojimi partnermi
a priateľmi sa dlhodobo snaží uvádzať nie len svoje inovatívne vízie do bežného života.
V minulosti sa podieľal na organizácii viacerých úspešných projektov a eventov, čo mu
prinieslo mnoho cenných skúseností.

 

Matej Ondov

Matej Ondov

Founder

Matej Ondov je študent informatiky
na Technickej univerzite so zápalom pre nové technológie a programovanie. Spolu
so skúsenosťami vo viacerých programovacích jazykoch a účasťou na rôzných softvérových
a hardvérových projektoch si vyvinul vášeň nielen pre technológie, ale aj pre podnikateľské príležitosti. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu a cestovaniu,
čo mu pomáha získať novú perspektívu
na kreatívne riešenia.
Erik Lukáč

Erik Lukáč

Founder

Erik Lukáč sa definuje ako perfekcionista, vorkoholik, technik, grafik a v neposlednom rade ako nadšenec v oblasti médií. Erik dokáže preniesť akýkoľvek nápad z papiera
na obrazovku, samozrejme v čo najatraktívnejšom kabátiku. Kamery sú
jeho druhé oči, mikrofóny druhé uši.
Aktuálne sa venuje produkcii eventov
a audiovizuálneho obsahu.

DCÉRSKE PROJEKTY

PARTNERI

Diselder, s.r.o. © 2023 Všetky práva vyhradené.